Laatu- ja ympäristöohjelmat

Laadulliset ja ympäristölliset tavoitteet

Laakkosen ympäristöpolitiikka on laadittu soveltumaan nykyaikaisen autotalon ympäristöystävälliseen toimintaan. Ympäristöpolitiikka huomioi autotalon kaikki toiminnat.

Laakkosen ympäristöpolitiikka

Tavoitteena on kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän, sekä vuosittain vähentää niitä ympäristövaikutuksia, joihin autotalo pystyy vaikuttamaan. Oikeilla ympäristövaikutuksia vähentävillä toimenpiteillä pienennetään myös kustannuksia.

Sitoudumme noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä organisaation ja yhteistyökumppaneiden asettamia ympäristövaatimuksia.

Konserni määrittelee ympäristötavoitteiden periaatteet, jotka määritellään vuosittain. Konserni määrittelee myös yhtenäiset, vertailukelpoiset seurantamenetelmät.

Laakkosen Tapa Toimia

Palveluprosessiemme korkea laatu on yksi Laakkosen ydintavoitteista, jonka toteutumisen varmistamme kaikissa toimipisteissämme yhteisillä pelisäännöillä, Laakkosen Tapa Toimia -toimintaohjeilla. Kaikki palveluprosesseihin osallistuvat työntekijämme noudattavat näitä ohjeita. Laakkosen Tapa Toimia ohjaa meitä tekemään asiat ammattimaisesti ja kerralla oikein sekä toimimaan kaikissa tilanteissa asiakkaiden tyytyväisyyttä lisäävällä tavalla. Laatuohjelmien toteutumista seuraamme jatkuvasti mm. koko konsernia koskevilla ja liikekohtaisilla asiakastyytyväisyysmittauksilla.

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Toimipisteidemme ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Lisäksi käytämme huoltotoiminnassamme vain Öljyalan keskusliiton listaamia hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä.

Autoliiketoimintojen ISO 14001 sertifikaatti

Laakkonen -konsernin autoliiketoiminnot täyttävät ISO 14001:2015 standardin vaatimukset. Sertifikaatin on myöntänyt AKL-Sertifikointi Oy ja se kattaa autojen myynnin, huolto- ja korjaustoiminnot sekä varaosamyynnin.

SER -keräys

Laakkosen toimipisteissä otetaan asiakkaalta vastaan kotitaloudesta peräisin olevat ja niihin rinnastettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ilman vaatimusta uuden tuotteen ostosta.

Vastaanoton edellytyksenä on, että käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite ei ulkomitoistaan miltään osin ylitä 25 cm.