Laadulliset ja ympäristölliset tavoitteet

Palveluprosessiemme korkea laatu on yksi Laakkosen ydintavoitteista, jonka toteutumisen varmistamme kaikissa toimipisteissämme yhteisillä pelisäännöillä, Laakkosen Tapa Toimia -toimintaohjeilla. Kaikki palveluprosesseihin osallistuvat työntekijämme noudattavat näitä ohjeita. Laakkosen Tapa Toimia ohjaa meitä tekemään asiat ammattimaisesti ja kerralla oikein sekä toimimaan kaikissa tilanteissa asiakkaiden tyytyväisyyttä lisäävällä tavalla. Laatuohjelmien toteutumista seuraamme jatkuvasti mm. koko konsernia koskevilla ja liikekohtaisilla asiakastyytyväisyysmittauksilla. 

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Toimipisteidemme ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Lisäksi käytämme huoltotoiminnassamme vain Öljyalan keskusliiton listaamia hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä.

SER –keräys

Laakkosen toimipisteissä otetaan asiakkaalta vastaan kotitaloudesta peräisin olevat ja niihin rinnastettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ilman vaatimusta uuden tuotteen ostosta. 

Vastaanoton edellytyksenä on, että käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite ei ulkomitoistaan miltään osin ylitä 25 cm.

Laakkonen
Hakuvahdit (0)