Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:

Kauppahuone Laakkonen Oy - Laakkonen.fi asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Kauppahuone Laakkonen Oy (jäljempänä ”Laakkonen”)
tytäryhtiöt Veljekset Laakkonen Oy ja Autotalo Laakkonen Oy
PL 36, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Vaihde 010 309 2500

Rekisterin tekninen ylläpitäjä:

Crasman Oy
Pursimiehenkatu 29 C
00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot:

Vesa Puustinen, tietohallintopäällikkö
Kauppahuone Laakkonen Oy
Kosti Aaltosen tie 9
80140 Joensuu
010 309 2556
vesa.puustinen@laakkonen.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Laakkonen tarjoaa erilaisia autojen ja niiden tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, käyttöön, katsastukseen, rahoitukseen liittyviä ja muita autoiluun liittyviä palveluita ja hyödykkeitä OmaLaakkonen -palvelu mukaan lukien. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Laakkosen toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet.

Takuukorjauksissa, huolloissa ja muissa vastaavissa toimenpiteissä käytetään alihankkijoita joille siirretään tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi.

Laakkonen käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa sen lukuun toimivia henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitettuja alihankkijoita: Crasman Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta, Steeri Oy vastaa sähköisten asiakasviestintään liittyvistä toimenpiteistä ja Fonecta Enterprise Solutions Oy vastaa rekisterissä olevien tietojen päivityksestä.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön perustietoja ovat mm.

- Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli
- Tarvittavat yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä markkinointiluvat ja -kiellot
- Henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
- Käyttäjätunnukset ja salasanat ja muut vastaavat tunnisteet
- Kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot

Ajoneuvoon liittyviä tietoja ovat mm:

- Auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot
- Ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot
- Ajoneuvon ostotapahtumat ja huolto- ja muut toimenpiteet
- Auton vaihtosuunnitelma

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten

- Erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, takuu-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.

- Eri toimipaikoissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö, koeajotiedot sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot kuten puhelutaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet: 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja hänen asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Laakkosen ja OmaLaakkosen eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen luovutukset: 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle muutoin kuin asiakkaan auton maahantuojalle takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Henkilötietoja voidaan kuitenkin myös luovuttaa Laakkosen yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Laakkonen voi lisäksi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä asiakkaan liittymiseen, rekisteröitymiseen tai muuhun sisältötilaukseen perustuvaa viestintää tai mainontaa.

Laakkonen
Hakuvahdit (0)