7. helmikuu 2022

Meillä Laakkosella vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja. Jätehuollosta kestävällä tavalla huolehtiminen on yksi esimerkki tekemästämme vastuullisuustyöstä. Siksi olemme ottaneet käyttöön kumppanimme Lassila & Tikanojan Hiilineutraali jätehuolto -palvelun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätehuollostamme syntyvä hiilijalanjälki mitataan ja päästöt kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla.

Vuonna 2021 Laakkosen ja Bavaria Laakkosen jätehuollosta aiheutuneet 43 tonnia CO2-päästöjä on hyvitetty hankkimalla pysyviä hiilinieluja Etiopiaan metsittämällä.

Jätehuollon päästöt aiheutuvat pääosin jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. L&T on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja aktiivisia toimenpiteitä kuljetustensa päästöjen vähentämiseksi muun muassa reittien optimoinnilla, taloudellisella ajotavalla sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon. Lisäksi L&T:n omilla kierrätyslaitoksilla käytetään vihreää sähköä, mikä pienentää jätemateriaalien käsittelyn hiilijalanjälkeä. Kaikkia jätehuollon päästöjä ei kuitenkaan pystytä täysin välttämään, joten jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan Hiilineutraali jätehuolto -palvelun kautta tukemalla sertifioituja metsityshankkeita.

Laakkosen tavoitteena on kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän, sekä vuosittain vähentää niitä ympäristövaikutuksia, joihin autotalo pystyy vaikuttamaan. Jatkossakin lajittelemme jätteet huolellisesti ja pyrimme aktiivisesti jätemäärän vähentämiseen. Hiilineutraalin jätehuolto -palvelun avulla huolehdimme kuitenkin siitä, että jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan myös tulevaisuudessa.

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä
Hakuvahdit (0)