Onko merkkihuolto oikeasti tärkeää?

22. helmikuu 2017

Merkkihuolto tuntuu lähes poikkeuksesta kalliilta varsinkin, kun sen todelliset hyödyt eivät oikein aukea. Merkkihuolto koetaan usein tärkeäksi vain takuuaikana. Takuun umpeuduttua auto viedään sinne, mistä sen halvimmalla saa. Mutta riittääkö mikä tahansa huolto?

Tutkittuani merkkihuoltoa syvällisemmin, kolme asiaa nousivat esiin:

1) Oli kyseessä uusi tai käytetty auto oleellisinta on se, että auton huoltohistoria päätyy katkeamattomasti tehtaan tietokantaan.

2) Auton ylläpidossa ei ole kyse yksittäisistä huolloista vaan niiden muodostamasta vuosien huoltoketjusta. On oltava kauaskatseinen.

3) Merkkihuollossa maksetaan vain siitä työajasta, jonka autotehdas on kullekin huollolle optimoinut. Merkkihuollon ja itsenäisen korjaamon hintataso päätyy näin hyvin samalle tasolle.

 

Merkkihuollon määrittely helpottaa ymmärtämistä. Näen sen näin: merkkihuolto on auton huoltoa, jossa noudatetaan tarkasti tehtaan huolto-ohjelmaa. Paino sanalla tehtaan.

Tehtaan huolto-ohjelma puolestaan muodostuu tehtaan kouluttamista mekaanikoista, tarkoin määritellyistä työn keston ohjeajoista, oikeista työkaluista ja järjestelmistä, hyväksytyistä osista ja suorasta yhteydestä tehtaan tietokantaan.

Merkkihuollon mekaanikot koulutetaan tehtaan puolesta niin, että he pystyvät suorittamaan huollot määrätyssä ajassa. Tämä on asiakkaan, mutta myös autoliikkeen etu, koska silloin huolto toimii tehokkaasti ja tuottavasti. Jos tehdas esimerkiksi määrittelee ykköshuollon kestoksi 40 minuuttia, asiakasta laskutetaan 40 minuuttia. Eli ei täyttä työtuntia niin kuin huollon hinnoittelussa on usein totuttu näkemään. Eli jos huollon tuntihinta on merkkihuollossa vaikkapa 100 euroa, maksaa mainitun huollon työt todellisuudessa 66,7 euroa.

Tehtaan huolto-ohjelman etu on lisäksi se, että tehdylle työlle ja osille saa vähintään kahden vuoden takuun.

Mitä tapahtuu, kun auto otetaan pois tehtaan putkesta ja viedään itsenäiseen korjaamoon, jolla ei ole merkkistatusta? Otetaan analogia terveydenhuollosta.

Todellisen tilan selvittämiseksi potilaan historia on mahdollista kerätä kaikilta hoitoa tehneiltä lääkäreiltä ja sairaaloilta. Tietoa vaihdetaan, kunhan potilas on antanut siihen luvan. Autohuollossa ei toimita näin. Merkkihuollon tiedot eivät ole itsenäisten korjaamojen käytettävissä, etenkään jos niillä ei ole virallista statusta.

Auton käydessä merkkihuollossa, menee siitä tieto tehtaalle asti. Mitä pidemmältä ajalta tehtaalla on tieto auton käyttö- ja huoltohistoriasta, sitä paremmin tehdas voi olla mukana auttamassa, jopa osittain korvaamassa merkittäviä vikoja ja rikkoutumisia.

Tiedon kulkeminen tehtaalle on mahdollista vain, kun huolloissa käytetään tehtaan omia järjestelmiä ja työkaluja sekä alkuperäisiä varaosia sekä tarvikkeita. Historiatiedon avulla voi selvitä vaikkapa poikkeuksellinen valmistusvirhe tai vika, josta tehdas on valmis olemaan mukana kantamassa vastuuta. Näin tehdas voi katsoa vaikkapa pahoissa moottori- tai vaihteiston rikkoutumisissa auton kuuluvan ikään kuin takuun piiriin, kunhan huolto- ja vikahistoria on katkeamattomasti tiedossa.

Merkkihuollon tärkeys etenkin vanhempien autojen elinkaarelle on tiedostettu myös autoliikkeissä. Laakkonen toi viime vuoden lopulla markkinoille Oma Kaista –merkkihuollon. Se on tarkoitettu yli viiden vuoden ikäisille autoille.

”Haluamme tuoda kaikkien saataville autohuollon, jonka tehdas on optimoinut. Oma Kaistan kautta tehtaan osaamisen voi hyödyntää hyvällä hinta-laatusuhteella”, kiteyttää jälkimarkkinointijohtaja Simo Ahlgren.

Oma Kaistassa tärkeää on hintojen läpinäkyvyys. Hintapaketoinnin kautta kuluttaja näkee mistä maksaa ja mitä on tehty. Tätä kautta selviävät edut sille, miksi enemmänkin käytettyä autoa kannattaa käyttää merkkihuollossa.

Itse luovuin merkkihuollosta, kun perheemme kakkosauton takuuaika meni umpeen. Tämän tutkielmani perusteella totean, että olisi pitänyt olla kauaskatseisempi. No, tiedänpähän ainakin nyt, miten tulee toimia.

Jukka Mildh

Laakkonen
Hakuvahdit (0)